Return to site

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ТОО «ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ РЫНКА» НПП «АТАМЕКЕН» И АО «ФОНД НАУКИ»

«АТАМЕКЕН» ҰКП «НАРЫҚ САРАПТАМАСЫ
ЖӘНЕ МОНИТОРИНГІНІҢ ОРТАЛЫҒЫ» ЖШС ЖӘНЕ
«ҒЫЛЫМ ҚОРЫ» АҚ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЮ

2017 жылдың 10 сәуірінде «Зүбаржат орамы» ӘҒ ғимаратында «Атамекен» ҰКП «Нарық сараптамасы және мониторингінің орталығы» ЖШС және «Ғылым қоры» АҚ арасында Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану туралы Келісімге қол қойылды.
Аталған шара «Ғылым қоры» АҚ Президенті Әнуарбек Сұлтанғазин мен «Нарық сараптамасы және мониторингінің орталығы» ЖШС директорының м.а. Айымгүл Әбілеваның қатысуымен өтті.
Келісімнің мәні «Ғылым қоры» АҚ гранталушыларының сатып алулар процесстерін жариялылы және ашық ету, грантқа бөлінген қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсау саласында Тараптардың серіктестігі және өзара әрекеттестігі болып табылады.
Келісімнің шеңберінде «Ғылым қоры» АҚ өз гранталушыларының арасында Еуразиялық Электрондық Порталының қолжетімді және перспективалық қызметтерін қолдану туралы ақпаратты таратады.
***
«Ғылым қоры» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Ғылым қоры» акционерлік қоғамын құру туралы» 2006 жылғы 7 қарашадағы № 1057 қаулысына сәйкес құрылған. «Ғылым қоры» АҚ қызметiнiң негiзгi мәнi елдегi ғылыми зерттеулердiң практикалық iске асырылуын қамтамасыз ететiн басымды, бастамашылық, тәуекелдi зерттеулердiң және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстардың дамуына жәрдемдесу болып табылады. «Ғылым қоры» АҚ жалғыз акционері «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» ММ болып табылады.
«Атамекен» Одағы» Қазақстанның Ұлттық-экономикалық палатасының Президиумы 2012 жылғы 15 наурызда «Нарық сараптамасы және мониторингінің орталығы» Ақпараттық-аналитикалық порталын құру туралы шешім қабылдады. Аталған міндеттерді орындау мақсатында 2013 жылғы 25 қарашада Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қатысу үлесі 100 % «Нарық сараптамасы және мониторингінің орталығы» ЖШС құрылды, серіктестіктің басты мақсаты қазақстандық «Нарық сараптамасы және мониторингінің орталығы» Ақпараттық-аналитикалық бизнес-порталын құру болып айқындалған.
Еуразиялық Электрондық Портал – қағазсыз сатып алулар процедураларының толық циклын өткізу электрондық сервисін қамтамасыз ететін қолжетімді ақпараттық жүйе. Электрондық сатып алулар Порталда нақты уақыт режимінде өткізіледі және заңды әрекеттерді электрондық-сандық қолмен растау арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді іске асыру бойынша азаматтық-құқықтық келісімдерді электрондық нысанда іске асыруға заңды тұлғаларға мүмкіндік береді.
____________________________________________________

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ТОО «ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ РЫНКА» НПП «АТАМЕКЕН» И АО «ФОНД НАУКИ»

10 апреля 2017 года в здании АЗ «Изумрудный квартал» состоялось подписание Соглашения об использовании Евразийского Электронного Портала между ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» НПП «Атамекен» и АО «Фонд науки».
В мероприятии приняли участие Президент АО «Фонд науки» Ануарбек Султангазин, и.о. директора ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» Айымгуль Абилева.
Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон в области продвижения оптимального и эффективного расходования денежных средств, выделенных на грант, публичности и прозрачности процесса закупок грантополучателей АО «Фонд науки».

В рамках соглашения АО «Фонд науки» будет распространять информацию о Евразийском Электронном портале среди своих грантополучателей об использовании доступных и перспективных услуг Евразийского электронного портала.

***
Акционерное общество «Фонд науки» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1057 «О создании акционерного общества «Фонд науки». Основным предметом деятельности АО «Фонда науки» является содействие развитию приоритетных, инициативных, рисковых исследований и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих практическую реализацию научных исследований в стране. Единственным акционером АО «Фонд науки» является ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан».

Президиум Национально-экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» 15 марта 2012 года принял решение о создании Информационно-аналитического портала «Центра мониторинга и экспертизы рынка». В целях осуществления указанных функций 25 ноября 2013 года Национальной палатой предпринимателей со 100% долей участия создано ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка», основной задачей которого определено создание единого казахстанского Информационно-аналитического бизнес-портала «Центр мониторинга и экспертизы рынка».

Евразийский электронный портал – это общедоступная информационная система, обеспечивающая электронные сервисы проведения полного цикла безбумажных процедур закупок. Электронные закупки на Портале проводятся в режиме реального времени и предоставляют юридическим лицам доступ к электронному формату совершения гражданско-правовых сделок по реализации товаров, работ и услуг, с заверением юридических действий электронно-цифровой подписью.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly